Opolskie Centrum Dietetyki
Pełnia Zdrowia

ul. Pomorska 26
45-321 Opole

Adres e-mail:

info@pelnia-zdrowia.pl

Telefon:

+48 722 099 754

 

 

Sklep Pełnia Zdrowia

Adres e-mail:
sklep@pelnia-zdrowia.pl
Telefon:
+48 537 292 734

 

 

Inspektor Danych Osobowych :

Jan Szczepanik
E-mail:
iod@pelnia-zdrowia.pl

Formularz kontaktowy

Imię *

E-mail *

Nazwisko *

Numer telefonu

Temat wiadomości

Treść wiadomości

 • Administratorem danych osobowych zebranych w formularzu kontaktowym jest MBio Jarosław Chodorowski. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji zwrotnej na zapytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełną informacje o przetwarzaniu danych osobowych, znajdą Państwo w Polityce Prywatności.
 • 1. Administratorem podanych danych osobowych jest MBio Jarosław Chodorowski z siedzibą przy ul. Ciepielowickiej 5, 49-120 w Dąbrowie. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem www.pelnia-zdrowia.pl.
 • 2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@pelnia-zdrowia.pl
 • 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • a. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1. f RODO);
 • b. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO).
 • c. (w przypadku wyrażonej zgody marketingowej) przesyłania ofert handlowych na podany adres e-mail, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO).
 • 4. Przesłanie danych dotyczących stanu zdrowia, nawyków oraz preferencji żywieniowych będzie traktowane jak zgoda na ich przetwarzanie.
 • 5. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od momentu udzielenia odpowiedzi, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • 6. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
 • 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 • 1. Podając adres e-mail, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem www.pelnia-zdrowia.pl.
 • 3. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@pelnia-zdrowia.pl
 • 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji marketingowej na podany adres e-mail co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO).
 • 5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
 • 6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody.
 • 7. W przypadku wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przekazywania przez nas informacji wskazanym kanałem komunikacji.
 • 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

*pole wymagane